سرمایش در کولر گازی اسپلیت بوش

  • 0 دیدگاه

    دسته‌بندی نشده

به این مطلب امتیاز دهید

سرمایش کولر گازی اسپلیت بوش BOSCH

جهت ایجاد سرمایش کولر گازی اسپلیت بوش BOSCH  ،گاز مبرد خنک کننده ، داخل کمپرسور فشرده شده و با فشار زیاد به سوی کندانسور حرکت کرده و در آنجا گرما را دست می دهد و به مایع تبدیل می شود.

مایع خارج شده از داخل کندانسور از درون لوله ای نازک به نام لوله مویی یا شیر اکسپنشن عبور کرده و دچار افت فشار بسیار شدید می شود

که به دلیل این افت زیاد فشار حالت دو فاز ( گاز مایع ) گرفته و به داخل اواپراتور ( پانل ) هدایت می شود.

در درون اواپراتور ( تبخیر کننده ) تحت تاثیر دمای محیط نصب شده ، تبخیر و دوباره به گاز تبدیل می شود

و باعث می شود کولر گازی اسپلیت بوش BOSCH خود را به محیط و لوله های اواپراتور پس دهد.

هوای اتاق با گردش پروانه فن داخلی از بالای پانل  واردشده و بعد از عبور و برخورد به لوله های داخل اوپراتور ، سرد شده و از پایین به داخل اتاق حرکت می کند.

گاز تبرید تبخیر شده در اواپراتور دوباره توسط کمپرسور کشیده می شود و دوباره داخل سیکل توضیح داده شده قرار می گیرد.