خرید کولر گازی و اسپلیت بوش بر اساس ظرفیت

  • 0 دیدگاه

    دسته‌بندی نشده

به این مطلب امتیاز دهید

خرید کولر گازی و اسپلیت بوش بر اساس ظرفیت ۹۰۰۰ ۱۲۰۰۰ ۱۸۰۰۰ ۲۴۰۰۰ ۳۰۰۰۰ ۳۶۰۰۰

برای خرید کولر گازی و اسپلیت بوش بر اساس ظرفیت توجه به متراژ ، وضعیت آفتاب گیری ،شماره و موقعیت ارتفاعی طبقات ،تعداد سکنه و بخصوص مهمان ها و همچنین کاربری فضای مورد استفاده بسیار ضروری است.

برای خرید کولر گازی و اسپلیت برای منزل ابتدا متراژ هال پذیرایی و آشپزخانه را محاسبه کنید.

تقریبا برای منزلی با مشخصات ۵۰ متر هال پذیرایی و آشپزخانه ،مهمانی های متوسط و آفتابگیری تقریبا ۲ ساعت در روز استفاده از ظرفیت ۲۴۰۰۰ BTU/H  مناسب می باشد.

کولر گازی اسپلیت بوش ۲۴۰۰۰ برای این مکان از طرف ما پیشنهاد می شود.

برای منزلی با همان مشخصات ولی با متراژ ۵۰ تا ۷۵ متر سایز ۳۰۰۰۰ BTU/H  مناسب می باشد.

کولر گازی اسپلیت بوش ۳۰۰۰۰ برای این مکان از طرف ما پیشنهاد می شود.

برای همین مکان ولی با متراژ پایینتر از ۲۰ تا ۴۰ متر ۱۸۰۰۰ BTU/H  مناسب می باشد.

کولر گازی اسپلیت بوش ۱۸۰۰۰  BTU/H برای این مکان پیشنهاد بسیار مناسبی می باشد.

برای اتاق خواب های متراژ پایین و بدون آفتابگیری ظرفیت ۹۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰ BTU/H  و برای اتاق خوابهای متراژ بالا با نورگیری زیاد سایز ۱۸۰۰۰ BTU/H  پیشنهاد می شود.