کولر گازی گری اینورتور 12000

کولر گازی گری اینورتور 12000

2020/12/14 ایران اسپلیت 0 دیدگاه 292 بازدید

طراحی و ساختار کولر گازی گری اینورتور 12000 از اصل های مهم در هنگام انتخاب و خريد كولر گازي، توجه به طراحی ظاهری می‌باشد چرا که مدل‌های کولر دیواری به دلیل نصب سخت تر به نسبت مدل‌های پرتابل، ایستاده و... ادامه مطلب

کولر گازی گری اینورتور 9000

کولر گازی گری اینورتور 9000

2020/12/14 ایران اسپلیت 0 دیدگاه 280 بازدید

طراحی و ساختار کولر گازی گری اینورتور 9000 از اصل های مهم در هنگام انتخاب و خريد كولر گازي، توجه به طراحی ظاهری می‌باشد چرا که مدل‌های کولر دیواری به دلیل نصب سخت تر به نسبت مدل‌های پرتابل، ایستاده و... ادامه مطلب

کولر گازی گری 9000

کولر گازی گری 9000

2020/12/14 ایران اسپلیت 0 دیدگاه 244 بازدید

طراحی و ساختار کولرهای گازی در طرح و رنگ‌های مختلف ساخته می‌شود اما این نوع دستگاه را بیشتر با رنگ سفید می بینیم که سنبل تمیزی و پاکیزگی است. کولر گازی گری 9000 هم با همان رنگ پاکیزگی طراحی شده... ادامه مطلب

داکت اسپلیت کانالی بوش اینورتور 36000

داکت اسپلیت کانالی بوش اینورتور 36000

2020/12/11 ایران اسپلیت 0 دیدگاه 128 بازدید

داکت اسپلیت کانالی بوش اینورتور 36000 داکت اسپلیت یکی از رایج ترین سیستم های تهویه مطبوع در سطح جهان بوده که یکی از اقتصادی ترین و به صرفه ترین این سیستم ها میباشد. داکت اسپیلیت همانند اسپیلیت دیواری از دو... ادامه مطلب

داکت اسپلیت کانالی بوش اینورتور 30000

داکت اسپلیت کانالی بوش اینورتور 30000

2020/12/11 ایران اسپلیت 0 دیدگاه 127 بازدید

داکت اسپلیت کانالی بوش اینورتور 30000 داکت اسپلیت یکی از رایج ترین سیستم های تهویه مطبوع در سطح جهان بوده که یکی از اقتصادی ترین و به صرفه ترین این سیستم ها میباشد. داکت اسپیلیت همانند اسپیلیت دیواری از دو... ادامه مطلب

داکت اسپلیت کانالی بوش اینورتور 24000

داکت اسپلیت کانالی بوش اینورتور 24000

2020/12/11 ایران اسپلیت 0 دیدگاه 113 بازدید

داکت اسپلیت کانالی بوش اینورتور 24000 داکت اسپلیت یکی از رایج ترین سیستم های تهویه مطبوع در سطح جهان بوده که یکی از اقتصادی ترین و به صرفه ترین این سیستم ها میباشد. داکت اسپیلیت همانند اسپیلیت دیواری از دو... ادامه مطلب

داکت اسپلیت کانالی بوش اینورتور 18000

داکت اسپلیت کانالی بوش اینورتور 18000

2020/12/11 ایران اسپلیت 0 دیدگاه 117 بازدید

داکت اسپلیت کانالی بوش اینورتور 18000 داکت اسپلیت یکی از رایج ترین سیستم های تهویه مطبوع در سطح جهان بوده که یکی از اقتصادی ترین و به صرفه ترین این سیستم ها میباشد. داکت اسپیلیت همانند اسپیلیت دیواری از دو... ادامه مطلب

داکت اسپلیت کانالی بوش 42000

داکت اسپلیت کانالی بوش 42000

2020/12/07 ایران اسپلیت 0 دیدگاه 123 بازدید

داکت اسپلیت کانالی بوش 42000 داکت اسپلیت یکی از رایج ترین سیستم های تهویه مطبوع در سطح جهان بوده که یکی از اقتصادی ترین و به صرفه ترین این سیستم ها میباشد. داکت اسپیلیت همانند اسپیلیت دیواری از دو قسمت... ادامه مطلب

داکت اسپلیت کانالی بوش 36000

داکت اسپلیت کانالی بوش 36000

2020/12/07 ایران اسپلیت 0 دیدگاه 123 بازدید

داکت اسپلیت کانالی بوش 36000 داکت اسپلیت یکی از رایج ترین سیستم های تهویه مطبوع در سطح جهان بوده که یکی از اقتصادی ترین و به صرفه ترین این سیستم ها میباشد. داکت اسپیلیت همانند اسپیلیت دیواری از دو قسمت... ادامه مطلب

داکت اسپلیت کانالی بوش 30000

داکت اسپلیت کانالی بوش 30000

2020/12/04 ایران اسپلیت 0 دیدگاه 121 بازدید

داکت اسپلیت کانالی بوش 30000 داکت اسپلیت یکی از رایج ترین سیستم های تهویه مطبوع در سطح جهان بوده که یکی از اقتصادی ترین و به صرفه ترین این سیستم ها میباشد. داکت اسپیلیت همانند اسپیلیت دیواری از دو قسمت... ادامه مطلب